Hubová

Vlajka obce Hubová.
Obecná vlajka má podobu ôsmich pozdĺžnych pruhov modrého, bieleho, modrého, bieleho, žltého, zeleného, žltého a zeleného.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec založili pravdepodobne začiatkom 15. storočia. Spomína sa v roku 1425, keď kastelán hradu Likava udelil dedičné richtárstvo Petrovi, synovi Stanka zo Stankovian, aby tu rozšíril počet obyvateľov a keď sa ohraničil chotár obce, do tých čias spoločný s obcou Stankovany . Obec je doložená v roku 1625 ako Gombas, v roku 1948 ako Hubová; maďarsky Gombás. Patrila panstvu Likava. V 17. storočí boli povinní sieťami loviť ryby vo Váhu, pripravovať kláty pre 2 miestne panské píly, rozvážať dosky, furmančiť, obrábať oráčiny majera Rybárpole. Pestovali veľa konopí. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Hubová