Humenné

Vlajka mesta Humenné.
Mestská vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého, žltého, bieleho, modrého a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je dvomi cípmi, t. j. jednym zástrihom, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami mestského erbu. Osídlenie nastalo v neolite; poklad bronzov z mladšej doby bronzovej, je tu výskyt slovanského sídliska zo 7.- 8. storočia. Obec má staré osídlenie. Spomína sa rok 1322 ako majetok Drugethovcov, z roku 1409 je doložený trh. Obec je doložená z roku 1322 ako Homonna, neskôr ako Humenna (1332), Humen­na (1381), Humonna (1391), Homonna (1479), Humenne (1773); po maďarsky Homonna; po nemecky Homenan. Od roku 1479 sa Humenné vyvíjalo ako poddanské mestečko; bola tu tridsiatková stanica. Od 18. storočia bol v Humennom soľný sklad, v 19. storočí 3 vodné mlyny, od 19. storočia liehovar. V roku 1907 postavili Andrássyho súkromnú elektráreň. V roku 1876 sa Humenné stalo mestom so zriadeným magistrátom. V auguste roku 1920 došlo k mohutnej manifestácii na obra­nu ZSSR. V roku 1921 tu bola založená MO KSČ, sídlil tu OV KSČ. Humenné bolo jedným zo stredísk revolučného hnutia poľnohospodárskych robotníkov a maloroľníkov. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Humenné