Ivanovce

Vlajka obce Ivanovce.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov červeného, bieleho, zeleného a žltého.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území dnešnej obce bolo paleolitické sídlisko s kultúrou szeletskou, s keramikou bošáckeho typu, z mladšej doby kamennej, hroby únetickej kultúry zo staršej doby kamennej, hroby únetickej kultúry zo staršej doby bronzovej, na Skale výšinné opevnené sídlisko maďarovskej kultúry, sídlisko rímsko-barbarské a slovanské z doby veľkomoravskej. Obec sa spomína od roku 1398. Názov obce je doložený z roku 1398 ako Iuany, z roku 1477 ako Iwanolcz, z roku 1500 ako Iwanovcz, z roku 1502 ako Iwanowycz, z roku 1773 ako Ivanowcze, maďarsky Ivanóc, Ivánháza. Obec patrila panstvu Beckov, neskôr časť zemianskym rodinám. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Ivanovce