Jelenec

Vlajka obce Jelenec.
Obecná vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov modrého, žltého a modrého.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec Jelenec je písomne doložená od roku 1113 ako Gimes, neskôr Gumes (1226), Guymes(1232), Gymus (1253), Inferior, Superior Ghymes (1295), Noggymus (1350), Gyemes (1356), Gymes a Maior et Minor, Kysgymes, Felgymes (1386), Gymeš (1920), Jelenec (1948), maďarsky Gimes. V roku 1226 ju Ondrej II. daroval Ivankovi z rodu Hunt-Poznanovcov. V roku 1253 ju získal Ivankov syn Ondrej, zakladateľ rodu Forgáchovcov, ktorí tu boli zemepánmi v rokoch 1386 – 1848. Obec získala v roku 1350 trhové, v roku 1726 jarmočné právo. V rokoch 1576 a 1663 obec spustošili Turci. V roku 1610 došlo k vzbure poddaných. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Jelenec