Lipová_Prostejov

Podoba vlajky obce Lipová: Červeno-modře čtvrcený list. Uprostřed bílé kruhové pole o průměru poloviny šířky listu s modro-červeně polcenou lilií. V každé čtvrtině po jednom žlutém lipovém listu směřujícím do rohu nebo cípu listu praporu. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. První písemná zmínka o obci Lipová pochází z roku 1379, kdy byl Lipovský dvůr prodán Vaňkem z Boskovic člověku jménem Bohuněk.
Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Lipová_Prostejov