Lišany

Podoba vlajky obce Lišany: List tvoří dva pruhy žlutý a zelený, uprostřed lískový oříšek přirozené barvy. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. První písemná zmínka o obci (acta sunt in Lysan) pochází z roku 1252, kdy zde král Václav I. vydal listinu vyšehradské kapitule.
Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Lišany