Litohoř

Podoba vlajky obce Litohoř: List tvoří pět vodorovných pruhů, střídavě bílých a červených, v poměru 1 : 1 : 2 : 1 : 1. Přes pruhy modrý kosočtverec s vrcholy na okrajích listu, uprostřed s červenou žlutě lemovanou knížecí čepicí provázenou nahoře žlutou lilií a dole pěti žlutými šesticípými hvězdami podél stran kosočtverce. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1190.
Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Litohoř