Litoměřice

Podoba vlajky města Litoměřice: Červený list na dolním okraji bílý kvádrovaný zubatý pruh široký polovinu šířky listu, ze kterého vyrůstá český lev. Bílý pruh má devět obdélníkových zubů a osm mezer. Zuby jsou vysoké jednu desetinu šířky listu a široké jednu dvanáctinu délky listu, krajní zuby mají poloviční šířku jako všechny mezery. Pod lvem otevřená brána s vytaženou mříží a s otevřenými vraty, oboje žluté, závěsy černé. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. Litoměřice náleží mezi nejstarší česká města. Vznik města ale předcházela existence raně středověkého přemyslovského správního hradu a jeho aglomerace. Toto hradiště se nalézalo na Dómském pahorku jihovýchodně od jádra středověkého města. Bylo rozděleno na vlastní hrad a předhradí, jehož část byla kolem roku 1057 vyhrazena pro kapitulu při kostele sv. Štepána v místě, kde se nyní nachází barokní katedrála sv. Štěpána. Vznik tohoto královského města spadá mezi roky 1219 a 1228 (nelze zpřesnit). V letech 1257–1421 se ve městě nacházel křižovnický klášter.
Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Litoměřice