Litultovice

Podoba vlajky městyse Litultovice: List tvoří tři svislé pruhy, bílý, modrý a bílý v poměru 1 : 2 : 1. Na modrém poli dvě bílá lekna vyrůstající ze stoupajícího bílo-červeně šachovaného půlměsíce. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1317. Původní katastr obce nezahrnoval osadu Choltice, a byl součástí tzv. Moravských enkláv ve Slezsku. Po roce 1945 obec přišla o postavení městyse, ale dnem 12. dubna 2007 jí byl tento status navrácen.
Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Litultovice