Lobodice

Podoba vlajky obce Lobodice: List tvoří tři svislé pruhy, modrý, červený a bílý, v poměru 1:2:1. V červeném pruhu žlutá věž s černou branou a oknem, se stanovou střechou zakončenou křížkem, provázená dvěma odvrácenými prohnutými bílými lososy hlavou k hornímu okraji a se žlutým tlapatým křížkem pod břichem. Poměr šířky k délce listu je 2:3. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1131.
Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Lobodice