Lom

Podoba vlajky města Lom: List tvoří tři svislé pruhy červený, bílý a modrý, přes které je položen na podélné ose listu žlutý vodorovný zubatý pruh široký jednu čtvrtinu šířky listu, se třemi obdélníkovými zuby a dvěma stejnými mezerami. V prostředním zubu zelený vztyčený lipový list. Výška zubu je jedna třetina šířky žlutého pruhu. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1341.
Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Lom