Loučka_Vsetín

Podoba vlajky obce Loučka: Zelený list s bílým karé se dvěma červenými rovnoramennými trojúhelníky vycházejícími z dolního okraje karé a s vrcholy na horním okraji. Pod karé přivrácená radlice a krojidlo hroty dolů, oboje žluté. Ve střední části žlutá berla závitem k vlajícímu okraji. Ve vlající části kráčející ovce převýšená korunou, obojí bílé. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. Loučka se poprvé výslovně připomíná v predikátu mana olomouckého biskupství Jana z Loučky v roce 1307. Tvořila samostatné panství v kelečském lenním obvodu olomouckého biskupství až do zániku patrimoniální správy v polovině 19. století. Loučka byla, podobně jako i jiné lenní statky, patrně rozdělena na dvě části.
Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Loučka_Vsetín