Louny

Podoba vlajky města Louny: List tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a bílý. Upro-střed modrého pruhu žlutá šesticípá hvězda a žlutý půlměsíc s cípy k žerdi. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. První zmínky o osadě Luna při brodu přes řeku Ohři pochází ze 12. století. V 60. letech 13. století dal Přemysl Otakar II. v jeho blízkosti postavit královské město. Leželo na cestě do Německa, díky tomu také velká část obyvatel měla německý původ. V pozdější době leželo na jazykové hranici, ale bylo převážně české.
Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Louny