Lubná_Kroměříž

Podoba vlajky obce Lubná: List tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a zelený v poměru 3 : 1. Ze zeleného pruhu vyrůstá černý dvouocasý lev se žlutou korunou s červeným jazykem a drápy držící červenou vztyčenou kuši se žlutou tětivou a napínacím třmenem. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1131.
Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Lubná_Kroměříž