Lubník

Podoba vlajky obce Lubník: Červený list s modrým žerďovým klínem s vrcholem na vlajícím okraji a dvěma bílými žerďovými klíny se základnami širokými čtvrtinu šířky listu v polovině délky listu a s vrcholy na vlajícím okraji. V modrém klínu bílý meč se žlutým jílcem, hrotem dolů, prostrčený vztyčeným žlutým gotickým dvojklíčem. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1267, kdy patřila k panství Moravská Třebová, později obec patřila pod panství zábřežské. Původní německý název obce byl Ludwigsdorf (Ludvíkova vesnice, latinsky Ludovici villa), Luß bylo zkrácenina od Ludwig.
Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Lubník