Luby

Podoba vlajky města Luby: List tvoří dva svislé pruhy, červený a bílý s dvouocasými korunovanými lvy opačných barev se žlutou zbrojí. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. Období pravděpodobného prvního osídlení bývalého Schönbachu, dnešních Lubů, lze datovat do let 1100 až 1140, kdy se o tomto území mluvilo jako o "okolním lese" nebo o "lubském újezdu". V této době byla tato oblast součástí pohraničního hvozdu, plošně, jen přibližně vymezené hranice mezi českou a německou stranou. Do poloviny 12. století byla oblast Lubů postupně darována waldsassenským cisterciákům. Pravděpodobně r. 1188 zde byla zahájena stavba kostela zasvěceného jednomu z apoštolů, sv. Ondřejovi. Roku 1319 byl Schönbach povýšen na město a byl obdarován stejnými právy, jakým se těšilo město Cheb. V blízkosti města probíhala po dlouhá staletí těžba rtuťové rudy. Doly jsou doloženy okolo roku 1230; úpadek nastal v období třicetileté války.
Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Luby