Lukavec

Podoba vlajky městyse Lukavec: Modrý list se dvěma bílými hrádky. každý se dvěma věžemi, prolomenou branou a cimbuřím. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352, kdy byl v majetku Dluhomila z Lukavce. Český zemanský rod pánů Lukaveckých z Lukavce sídlil na zdejší vodní tvrzi až do 17. století, kdy Mikuláš mladší z Lukavce byl odsouzen za účast na stavovském povstání ke ztrátě většiny majetku. Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.
Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Lukavec