Lukavec u Hořic

Podoba vlajky obce Lukavec u Hořic: Žluto-červeně jedním stupněm dělený list, na žerďovém okraji v poměru 2 : 1, na vlajícím 1 : 2. Horní roh listu tvoří modrý rovnoramenný trojúhelník s rameny rovnými polovině šířky listu, dolní cíp tvoří stejný bílý trojúhelník. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1440.
Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Lukavec u Hořic