Lukavice_Sumperk

Podoba vlajky obce Lukavice: List tvoří červený žerďový pruh široký jednu třetinu délky listu se třemi bílými trojúhelníky s vrcholy na žerďovém okraji a zelené pole s modrým zvlněným pruhem na dolním okraji, na kterém pluje bílá labuť s červeným zobákem a zdviženými křídly, modrý pruh je široký jednu desetinu délky listu a má tři vrcholy a čtyři prohlubně. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1273.
Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Lukavice_Sumperk