Lužice

Podoba vlajky obce Lužice: List tvoří dva žerďové pruhy, modro-bílý a bílo-modrý, oba dělené v poměru 2 : 1, každý široký jednu čtvrtinu délky listu, a dva vodorovné pruhy, modrý a bílý v poměru 2 : 1. V horním žerďovém modrém poli bílá, obrácená podkova, z níž nahoru vystupuje žlutá lilie. V bílém poli druhého žerďového pruhu koniklec luční vyrůstající ze zeleného návrší. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226, kdy jsou v listině zmiňováni Krasen a Konrád z Lužice. V roce 1251 moravský markrabě Přemysl (pozdější král Přemysl Otakar II.) potvrdil držení vsi řádu johanitů. Ve 14. století se majitelé vsi z řad drobné šlechty střídali.
Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Lužice