Lužice_Olomouc

Podoba vlajky obce Lužice: List tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a červený. V žerďové polovině kosmo krojidlo ostřím k žerdi, ve vlající polovině šikmo paprsek bran, oboje bílé. Mezi nimi v modrém pruhu žlutá osmicípá hvězda. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1131. V letech 1974 až 1991 byla součástí Šternberka, 1. ledna 1992 se opět osamostatnila.
Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Lužice_Olomouc