Lysovice

Podoba vlajky obce Lysovice: List tvoří dva vodorovné pruhy, červený se žlutým vztyčeným lipovým listem a zelený, v poměru 2 : 1. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. První písemná zmínka o Lysovicích pochází z roku 1465, kdy je obec uvedena v souvislosti s placením poplatků olomouckému biskupství pod názvem Lissowicz. Další dochovaná zmínka je záznam o vlastnictví Lysovic dominikánkami od svaté Kateřiny v Olomouci, které obec drželi v roce 1519.
Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Lysovice