Radoľa

Vlajka obce Radoľa.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych zeleno- žltých pruhov. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území dnešnej obce Radoľa bolo výšinné sídlisko púchovskej kultúry a zvyšky gotického kostolíka na Koscelisku, slovanské sídlisko. Obec sa spomína od roku 1332 ako Radola. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Radole, Radolie (1439), Radula (1507). Radollya (1598), Radola (1773); maďarsky Radola. Patrila panstvu Budatín. V obci bol pivovar, mlyn, píla a pálenica. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Radoľa