Radošina

Vlajka obce Radošina.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov zeleného, žltého, zeleného, bieleho, zeleného, žltého a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec Radošina bola osídlená v paleolite. V jaskyni Čertova pec bolo odhalené sídlisko z doby mousterienu, neolitické sídlisko lengyelskej kultúry, pri obci nálezy keramiky bolerázskej skupiny, sídlisko z mladšej doby bronzovej a z doby železnej, radové pohrebisko z 11.-13. storočia. Obec je doložená z r. 1277 ako Kend. Neskoršie doložené názvy sú: Radysna (1332-7), Radosnafew (1349, Radossina (1773), maď. Radosna. Ladislav IV. daroval obec v r. 1277 Hyppolitovi, synovi Chudu. Od r. 1332 patrila nitrianskemu biskupstvu. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Radošina