Radošovce

Vlajka obce Radošovce.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov žltého, bieleho, červeného a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec je doložená z roku 1216 ako Radichov, neskôr ako Wradichov (1229), Radossowcze (1773); po maďarsky Radosóc, Alsórados. Obec sa spomína v roku 1216 v listine kráľa Ondreja II., ktorou daroval Sebesovi Veľké Kostolany. V roku 1586 patrila panstvu Dobrá Voda. Zemepánmi boli Erdődyovci, od roku 1855 tu mali majetky Pálffyovci. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Radošovce