Radvaň nad Dunajom

Vlajka obce Radvaň nad Dunajom.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov bieleho, žltého, zeleného, žltého a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec kráľovských koniarov a sadárov sa spomína od roku 1260 ako Rodvan. Ďalšie doložené názvy sú: Radowan (1267), Radwan (1341), Radwány (1786), Radvaň nad Dunajom (1927), maď. Dunaradvány. Obec prešla z majetku hradu Komárno do vlastníctva ostrihomského kanonika Sixta. V r. 1303 ju obsadil a vypálil Matúš Čák, v r. 1341 patrila komesovi Mikulášovi, v 15. stor. Radványovcom, v 16. stor. viacerým zemepánom. Počas tureckej okupácie v 16. stor. takmer zanikla. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Radvaň nad Dunajom