Radzovce

Vlajka obce Radzovce.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov bieleho, zeleného, bieleho a čierneho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území dnešnej obce Radzovce bolo osídlenie v eneolite – sídlisko s kanelovanou keramikou, žiarivé pohrebisko pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej a kniežacia mohyla zo staršej doby železnej; slovanské sídlisko z 10.-12. storočia. Obec sa vyvinula zo starého osídlenia, doložená je z roku 1246. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Ragiank (1246), Ragyowcz (1439), Felasewragyolcz (1440), Raďovce (1808); maďarsky Ragyolc. Dnešné pomenovanie obce Radzovce je od roku 1948. Obec patrila viacerým zemianskym rodinám. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Radzovce