Rakovec nad Ondavou

Vlajka obce Rakovec nad Ondavou.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov zeleného, žltého, zeleného, bieleho a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie v neolite. Eneolitické mohyly skupiny východoslovenských mohýl. Obec sa spomína od roku 1266 ako Rakouch, z roku 1329 ako Rakolch, z roku 1335 ako Rokouch, z roku 1357 ako Rachkolch et Rachkoulch, Rachkoch et duo Rachkoch, z roku 1405 ako Vagyakouch alias Rakouch, z roku 1773 ako Rakowecz, z roku 1927 ako Rakovce nad Ondavou, maďarsky Rákóc. Patrila zemianskym rodinám, v roku 1456-1750 Rákócziovcom, v 18.-19. storočí Szirmayovcom. V 20. storočí vlastnili tunajšie majetky Wengerszkovci. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Rakovec nad Ondavou