Rakúsy

Vlajka obce Rakúsy.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov zeleného, bieleho, červeného a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie obce nastalo v eneolite – sídlisko s kanelovanou keramikou, púchovskej kultúry z počiatku doby rímskej. Obec je doložená z roku 1288 ako Rokus, neskôr ako Rakus (1289), Rukuz (1294), Ragws, Raguz (1329), Rakusy (1786), Rokus (1920), Rakúsy (1927); maďarsky Rókus, Rókusz; nemecky Roks. Obec bola založená na území, ktoré daroval Belo IV. v roku 1263 servientovi Leonardusovi. V roku 1294 polovicu obce kúpil Kežmarčan Henc. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Rakúsy