Ratkovce

Vlajka obce Ratkovce.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov žltého, bieleho, modrého, bieleho, modrého, žltého a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie nastalo v neolite. Sídlisko volútovej a lengyelskej kultúry, kultúrne jamy velatickej kultúry z ml. doby bronzovej a ml. doby hallstattskej, sídlisko a pohrebisko z doby veľkomoravskej. Obec sa spomína od roku 1388, keď ju dostal Stibor ako príslušenstvo Čachtického hradu a panstva. Neskôr sa stala majetkom trnavskej fary a potom trnavskej kapituly. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Ratkovce