Ratkovská Suchá

Vlajka obce Ratkovská Suchá.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov žltého, červeného, bieleho a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Prvá zmienka o obcí je z roku 1323. Názov obce je doložený z roku 1323 ako Zuha, z roku 1773 ako Ratko-Szuha, z roku 1920 ako Ratkovská Suchá, maďarsky ako Ratkószuha, Ratkósucha. V roku 1413 patrila Derencsényiovcom, ktorí tu v roku 1427 mali 16 port, v 16. storočí Bakosovcom a Lórantfyovcom, od 18. storočia Muránskemu panstvu. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Ratkovská Suchá