Ratkovské Bystré

Vlajka obce Ratkovské Bystré.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov modrého, žltého, modrého, bieleho, modrého žltého a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec sa spomína od roku 1413, ale vznikla v druhej polovici 14. storočia. Názov obce je doložený z roku 1413 ako Byzthra, z roku 1450 ako Byztre, z roku 1773 ako Bistra, z roku 1920 ako Ratkovské Bystré; maďarsky Ratkóbisztró, Ratkósebes. Roku 1922 tu bola založená Mestská organizácia Komunistickej strany Československa. Obyvatelia podporovali SNP. Obec bola vyznamenaná Radom Červenej hviezdy. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Ratkovské Bystré