Ražňany

Vlajka obce Ražňany.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov žltého, bieleho, zeleného a čierneho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie v eneolite – sídlisko s kanelovanou keramikou z doby halštatskej, laténskej a rímskej. Obec je písomne doložená z roku 1248 ako Ardounyars ako súčasť hradu Šariš, neskôr v roku 1283 ako Naas sa stala zemianskym majetkom, Nyasiordo (1333), Narssany (1773), Ňaršany (1920), Ražňany (1920); maďarsky Nyársardó. Patrila Semseyovcom, od 16. storočia do 19. storočia aj Ujfalusyovcom, Tahyovcom. V 19. storočí boli v obci rozsiahle čerešňové sady. 7. 12. 1918 sa v obci zišli zástupcovia obyvateľov asi 100 obcí okresu Sabinov, ktorí sa manifestačne prihlásili k Slovenskej národnej rade v Martine s k ČSR. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Ražňany