Reca

Vlajka obce Reca.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov červeného, bieleho, žltého, bieleho a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec sa spomína v roku 1256 v predikáte Petrus de Reche ako Rethe, v roku 1808 Reca, maďarsky Réte. V obci sa našiel mohylník kalenderberskej kultúry z mladšej doby hallštattskej, hrob a mince z doby rímskej. Obec patrila hradu Bratislava, v 13. – 14. storočí sa stala majetkom tunajších zemanov, neskôr aj iných zemianskych rodín. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Reca