Remeniny

Vlajka obce Remeniny.
Obecná vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov červeného, zeleného, žltého, bieleho, zeleného a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec založili na zákupnom práve. Obec je doložená z roku 1356 ako Remenynpataka, neskôr ako Remenine (1773), Remenyine (1786), Remeniny (1808); po maďarsky Remenye. Spomí­na sa z roku 1356 ako majetok šľachticov z Rozhanoviec (panstva Skrabské), ku ktorému patrila do začiatku 16. storočia. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Remeniny