Remetské Hámre

Vlajka obce Remetské Hámre.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov žltého, červeného, bieleho, červeného, bieleho, červeného a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec je evidovaná z roku 1828 ako Hámor, neskôr ako Hámre (1920), Remetské Hámry (1927), Remetské Hámre (1948); po maďarsky Remetevasgyár. Do 1922 bola v prevádzke vyhňa, valcovňa a výrobňa poľnohosp. náradia. V r. 1939-44 bola obec pripojená k Maďarsku. V lete 1944 pôsobili v chotári sov. partizáni a bojovali s maď. a nem. jednotkami. Pôdu obrábajú súkr. hospodáriaci roľníci. Väčšina obyv. pracuje v lesoch, na píle, vo VSŽ Košice a v Strážskom. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Remetské Hámre