Bílsko

Podoba vlajky obce Bílsko: List tvoří červený žerďový pruh, široký jednu třetinu délky listu a zelené pole. V červeném pruhu tři bílé vlající klíny s vrcholy na žerďovém okraji, v zeleném poli tři dole spojené odkloněné žluté obilné klasy, krajní s listem. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Bílsko