Breziny

Vlajka obce Breziny.
Obecná vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov zeleného, bieleho, modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Počiatky Brezín (najstarší názov) sú veľmi hmlisté. Určité náznaky pravekého osídlenia sa našli pri stavbe krmovinárskeho závodu, ale materiál sa zničil. Podľa zachovalých skromných fragmentov nálezov možno usúdiť, že toto územie bolo osídlené prinajmenšom už 2400 rokov pred Kristom. V čase rozkvetu veľkej Zvolenskej župy v 12. storočí tadiaľto viedla veľká obchodná cesta (Via magna). Najstaršia písomná zmienka o Brezinách pochádza z roku 1784. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Breziny