Dolné Semerovce

Vlajka obce Dolné Semerovce.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov žltého, červeného, zeleného, bieleho, zeleného, červeného a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec Dolné Semerovce bola osídlená v neolite. Na jej území je archeologicky doložené sídlisko volútovej a želiezovskej kultúry, eneolitické sídlisko s kanelovanou keramikou, kostrové pohrebisko maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej, nález dvoch pozlátených prílb z doby sťahovania národov, slovanské sídlisko z 8. storočia a z doby veľkomoravskej. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Dolné Semerovce