Hul

Vlajka obce Hul.
Obecná vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov žltého, bieleho a modrého.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Pomocou vykopávok je vedecky zistené, že na území obce Hul bývali ľudia už v dobe kamennej. Chotár bol nepretržite osídlený od neolitu. Najstaršia písomná správa o obci je z roku 1290. Bola objavená v Nitrianskej kapitule, kde sa spomína prostredníctvom istého statkára Salamon de Hull. O pôvode mena obce nie je okrem tejto podobnosti nič iné známe.
V rokoch 1444 – 1531 sa obec rozdelila na Malý a Veľký Hul. Obec neustále patrila niekoľkým šľachtickým rodom. V roku 1657 vyplienená Turkami.V rokoch 1938 – 1945 patril Hul Maďarsku. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Hul