Jablunkov

Podoba vlajky města Jablunkov: List tvoří žlutý žerďový pruh široký polovinu délky listu s půlí černé orlice se žlutou zbrojí, červeným jazykem a bílým jetelovitě zakončeným perizoniem s křížkem, přiléhající ke dvěma vodorovným pruhům ve vlající polovině, modrému a červenému. V modrém pruhu bílý beránek se svatozáří, přidržující šikmo žlutou, křížem zakončenou žerď s bílou dvoucípou korouhví s červeným křížem. V červeném pruhu zelená jabloň se žlutými jablky a hnědým kmenem. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1435.
Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Jablunkov