Kameničky

Podoba vlajky obce Kameničky: List tvoří červený vodorovný pruh široký polovinu šířky listu, tři zelené vrchy vycházející ze třetí čtvrtiny žerďového a vlajícího okraje a modrý vodorovný pruh široký jednu čtvrtinu šířky listu. Nad každým vrchem bílý štítek. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. Středověká osada vznikla na přelomu 13. a 14. století. První písemná zpráva o osídlení pochází z roku 1350 a týká se farního kostela. V roce 1392 je již uváděna jako součást rychmburského panství.
Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Kameničky