Sása

Vlajka obce Sása.
Obecná vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov červeného, žltého, bieleho, červeného, žltého a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec vznikla asi začiatkom 13. storočia, prvá zmienka je z roku 1332. Názov obce je doložený z roku 1332 ako Sasca, Saca, z roku 1351 ako Nemet Pelseucz, z roku 1393 ako Pelsewlch, z roku 1410 ako Nemethpelseuch, z roku 1773 ako Szaszi, z roku 1808 ako Sásy, z roku 1920 ako Sása, maďarsky Szász, Szászpelsőc. Obec patrila Dobronivskému hradnému panstvu. Od roku 1351 bola mestečkom s právami, aké mala Babiná a Dobrá Niva. V erbe mala svätú Katarínu. V 16.-17. storočí tu bola protiturecká pevnosť s malou posádkou (25 mužov). Po prepade roku 1578 platila daň fiľakovskému begovi do roku 1594, opätovne bola poplatná Turkom okolo roku 1668. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Sása