Skalka nad Váhom

Vlajka obce Skalka nad Váhom.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov modrého, žltého, modrého, bieleho a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Nálezy z mladšej doby bronzovej. Žiarové pohrebisko lužickej kultúry, hradisko z doby veľkomoravskej a kostrové pohrebisko z 9. – 10. storočia. Obec sa spomína od roku 1208 ako Scala, z roku 1354 akok De Rupibus, z roku 1378 ako Skalka, z roku 1380 ako Zkalka, z roku 1598 ako Zkala, z roku 1808 ako Skala, neskôr ako Skalka nad Váhom, maďarsky Szkala, Vágsziklás. Patrila nitrianskemu biskupstvu, od roku 1224 tunajšiemu benediktínskemu opátstvu. Kostol na miestach, kde viedli pustovnícky život Svorad a Benedikt, ktorý postavili v roku 1308. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Skalka nad Váhom