Sklabiňa

Vlajka obce Sklabiňa.
Obecná vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov žltého, červeného a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Sídliskové nálezy púchovskej kultúry, hromadný nález slovanských železných nástrojov z 8.-9. storočia. Obec je doložená z roku 1242 ako Zklabonya, z roku 1258 ako Sclabonya, Scalabyna, z roku 1263 ako Szklabina, z roku 1266 ako Sclabonya, Sclabina, z roku 1269 ako Szklabinya, Szklabina, Sclabina, z roku 1309 ako Sclabana, z roku 1564 ako Sclabynya, z roku 1736 ako Szklabinka, z roku 1786 ako Sklabina, maďarsky Szklabinya. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Sklabiňa