Spišské Podhradie

Vlajka mesta Spišské Podhradie.
Mestská vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov modrého, bieleho, červeného, bieleho a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je dvomi cípmi, t. j. jednym zástrihom, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami mestského erbu. Osídlenie nastalo v eneolite – jaskynné sídlisko na Dreveníku s nálezmi kanelovanej keramiky, sídlisko zo staršej doby bronzovej a z doby rímskej. Obec je doložená z roku 1249 ako Villa Saxonum sub castro, neskôr ako Suburbium (1268), Villa Saxonum de Suburbio (1274), Kirchdorf (1321), Varalia, Kyrchdorff (1328), Suburbium, castri Scepusiensis vulgoVaralia (1412), Podhradze (1786), Spišské Podhradie (1920); maďarsky Szepesváralja; nemecky Kirchdrauf, Kirchdorf; latinsky Scepulsium. V roku 1876 tu vznikol Juhospišský úverný ústav, v roku 1895 vápencový kameňolom a tehelňa, v roku 1896 spotrebné družstvo, v roku 1904 parný mlyn a píla, v roku 1913 Hartmattova továreň na elektrické zváranie. Mesto sa stalo známym výrobou vynikajúcich spišských párkov. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Spišské Podhradie