Angola

Angola dosiahla nezávislosť na Portugalsku v roku 1975. Angolská vlajka červeným pásom symbolizuje slobodu a čiernym africký kontinent. Žltá farba predstavuje bohaté prírodné zdroje. Znak bol inšpirovaný bývalou vlajkou Sovietskeho zväzu. Vyjadruje jednotu roľníkov a robotníkov.

Stránky

Subscribe to RSS - Angola