Svätá Mária

Vlajka obce Svätá Mária.
Obecná vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov červeného, bieleho a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie v neolite. Hromadný nález bronzov z mladšej doby bronzovej, hroby z doby rímskej, slovanské sídlisko a staromaďarské hroby. Obec sa spomína od roku 1261 ako Villa Sancte Marie, Villa Maria, Zenthmaria, z roku 1359 ako Zenmaria, z roku 1773 ako Szent-Maria, z roku 1927 Svätá Mária, z roku 1948 Svätá Mária pri Bodrogu, z roku 1960, Bodrog, neskôr ako Svätá Mária, maďarsky Szentmária. Patrila jágerskému biskupovi, v období reformácie prechodne hradu Garany v roku 1534, od roku 1804 biskupstvu v Košiciach. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Svätá Mária