Svätuše

Vlajka obce Svätuše.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov bieleho, čierneho, žltého, bieleho, žltého, čierneho a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec je doložená z roku 1245 ako Zentus, neskôr ako Zenthus (1342), Szentes (1773), Svätuše (1948), Plešany (1960); po maďarsky Szentes, Bodrogszentes. Osídlenie v eneolite – sídlisko s kanelovanou keramikou. Obec sa spomína 1245. Patrila zemanom, 1411 Csapyovcom, 1438 Csicseryovcom, často menila zemepánov. Od roku 1558 do 19. stor. tu mali majetkový podiel Senneyovci, v 19. stor Weinberger, v 20. stor. gróf Mailáth. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Svätuše