Svrbice

Vlajka obce Svrbice.
Obecná vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov modrého, bieleho, modrého, zeleného, žltého a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec Svrbice je doložená z r. 1268 ako Surbich, neskôr Zerbuch (1317), Zerbecz (1399), Sorbicze (1773), Swrbice (1808), maď. Szvrbic, Serbőcz. Obec patrila ku kráľovským majetkom, od 14. storočia bola zemianska. V 16. storočí boli tu zemepánmi Nyáryovci, v r. 1650 Šándorovci, Goszthonyiovci, v 18. storočí Bossányiovci. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Svrbice